ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ทำบุญตักบาตร 2022-07-04 10:01:02 จำลอง พึ่งโพธิ์ 59 อ่าน
โครงการ "การลงพื้นที่ติดตามและรับฟังข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ" 2022-06-30 15:20:05 anupon kuhapunsuk 60 อ่าน
พุธเช้า ข่าว สพฐ. พุธเช้าข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 22/2566 2022-06-29 09:20:18 จำลอง พึ่งโพธิ์ 67 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมประเมิน ITA 2022-06-28 15:36:27 จำลอง พึ่งโพธิ์ 61 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดกิจกรรมสำนักงานเขตสุจริต 2022-06-28 11:34:31 จำลอง พึ่งโพธิ์ 110 อ่าน
การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2022-06-27 11:15:25 จำลอง พึ่งโพธิ์ 122 อ่าน
สถานศึกษาปลอดภัยกัญชา กัญชง 2022-06-24 13:38:01 จำลอง พึ่งโพธิ์ 161 อ่าน
การประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปข. 2 2022-06-23 09:51:52 จำลอง พึ่งโพธิ์ 136 อ่าน
โครงการพัฒนาการเด็กปฐมวัยพื้นที่ทุรกันดารตามพระราชดำริ 2022-06-21 10:12:18 จำลอง พึ่งโพธิ์ 129 อ่าน
โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2022-06-20 15:11:47 จำลอง พึ่งโพธิ์ 126 อ่าน
รวม 1565 แถว : 157 หน้า

กลับหน้าแรก