ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-07-09 09:44:58 จำลอง พึ่งโพธิ์ 126 อ่าน
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2020-07-08 15:23:44 จำลอง พึ่งโพธิ์ 95 อ่าน
สพป.ปข. 2 ร่วมสือสานประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 2020-07-01 11:17:00 จำลอง พึ่งโพธิ์ 136 อ่าน
การสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียน 2020-07-01 10:31:29 จำลอง พึ่งโพธิ์ 113 อ่าน
การพัฒนาคุณภาพบุคลากรของโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 2020-06-23 14:44:51 จำลอง พึ่งโพธิ์ 199 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ให้คำมั่นสัญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2020-06-23 10:21:29 จำลอง พึ่งโพธิ์ 236 อ่าน
การจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 2020-06-23 09:49:44 จำลอง พึ่งโพธิ์ 166 อ่าน
สพฐ.ปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน ผ่าน Vdeo Conference 2020-06-22 13:46:32 จำลอง พึ่งโพธิ์ 160 อ่าน
การจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมวันเปิดเรียน 2020-06-22 09:59:17 จำลอง พึ่งโพธิ์ 131 อ่าน
การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 2020-06-19 10:45:49 จำลอง พึ่งโพธิ์ 127 อ่าน
รวม 1243 แถว : 125 หน้า

กลับหน้าแรก