ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
สรรหาพื้นที่สำหรับการก่อสร้างบ้านพักครู 2021-12-03 10:17:31 จำลอง พึ่งโพธิ์ 117 อ่าน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2021-12-02 11:21:32 จำลอง พึ่งโพธิ์ 114 อ่าน
การจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-12-01 11:43:50 จำลอง พึ่งโพธิ์ 117 อ่าน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสถานศึกษา 2021-12-01 11:25:04 จำลอง พึ่งโพธิ์ 113 อ่าน
เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู ครั้งที่ 44/2564 2021-12-01 11:06:31 จำลอง พึ่งโพธิ์ 118 อ่าน
การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน รายการบ้านพักครู 2021-11-26 14:38:32 ปัญจพล ศุภมิตร 113 อ่าน
การประชุมชี้แจงการนำเข้าโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2021-11-26 09:52:33 ปัญจพล ศุภมิตร 116 อ่าน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ขอนแก่น เขต 3 2021-11-25 14:23:52 anupon kuhapunsuk 116 อ่าน
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 2021-11-18 09:54:28 จำลอง พึ่งโพธิ์ 115 อ่าน
ตรวจสอบความเสียหายจากภัยพิบัติ 2021-11-12 16:47:37 anupon kuhapunsuk 113 อ่าน
รวม 1565 แถว : 157 หน้า

กลับหน้าแรก