ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
ประชุมทางไกลคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 4 2021-08-18 13:38:05 ปัญจพล ศุภมิตร 120 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณงบบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2021-08-18 10:56:17 ปัญจพล ศุภมิตร 115 อ่าน
สพป.ปข.2 ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินความพร้อมในการขอขยายชั้นเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 2021-08-17 13:47:26 ปัญจพล ศุภมิตร 119 อ่าน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความพร้อมในการขอขยายชั้นเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 2021-08-13 10:30:58 ปัญจพล ศุภมิตร 111 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-07-21 14:21:16 anupon kuhapunsuk 113 อ่าน
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 2021-07-15 10:47:17 จำลอง พึ่งโพธิ์ 115 อ่าน
สถานศึกษาในสังกัด สพป.ปข. 2 ต่อต้านการทุจริต 2021-07-15 10:29:17 จำลอง พึ่งโพธิ์ 117 อ่าน
สพป.ปข. 2 วางมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 2021-07-14 11:09:37 จำลอง พึ่งโพธิ์ 116 อ่าน
ต้อนรับคณะตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-07-09 14:13:49 ปัญจพล ศุภมิตร 117 อ่าน
ร่วมแก้ปัญหาสถานที่จัดการเรียนการสอนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำอำเภอหัวหิน 2021-07-06 14:15:05 จำลอง พึ่งโพธิ์ 115 อ่าน
รวม 1565 แถว : 157 หน้า

กลับหน้าแรก