ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
พุธเช้า ข่าวสพฐ. พุธเช้าข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 14/2564 2021-04-07 09:24:22 จำลอง พึ่งโพธิ์ 1 อ่าน
การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2021-04-02 09:39:16 จำลอง พึ่งโพธิ์ 1 อ่าน
การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2021-04-01 09:33:50 จำลอง พึ่งโพธิ์ 2 อ่าน
พุธเช้า ข่าวสพฐ. พุธเช้าข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 13/2564 2021-03-31 09:40:48 จำลอง พึ่งโพธิ์ 1 อ่าน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สายงานบริหารสถานศึกษา 2021-03-30 14:37:08 จำลอง พึ่งโพธิ์ 1 อ่าน
การวัดและประเมินผลการศึกษาของศูนย์การเรียนหัวหิน เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 2021-03-30 14:06:54 จำลอง พึ่งโพธิ์ 1 อ่าน
ประชุมหัวหน้าส่วราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2021-03-29 11:31:30 จำลอง พึ่งโพธิ์ 1 อ่าน
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2021-03-25 09:36:53 จำลอง พึ่งโพธิ์ 1 อ่าน
กิจกรรมสัมพันธไมตรี 4 อำเภอ 2021-03-19 19:33:38 ปัญจพล ศุภมิตร 1 อ่าน
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ - ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-SARABAN) ระหว่าง สพฐ. และ สพท. 2021-03-18 14:19:58 ปัญจพล ศุภมิตร 1 อ่าน
รวม 1544 แถว : 155 หน้า

กลับหน้าแรก