ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2021-06-06 13:57:58 จำลอง พึ่งโพธิ์ 111 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) 2021-06-04 10:08:20 ปัญจพล ศุภมิตร 113 อ่าน
พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2564 2021-06-02 09:42:15 จำลอง พึ่งโพธิ์ 111 อ่าน
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2021-05-28 10:32:32 จำลอง พึ่งโพธิ์ 111 อ่าน
สพป.ปข. 2 ติดตามแาละวางแผนการนิเทศการเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2021-05-27 10:49:27 จำลอง พึ่งโพธิ์ 117 อ่าน
คณะข้าราชการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ......(ฉบับ ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา) 2021-05-18 13:57:03 จำลอง พึ่งโพธิ์ 115 อ่าน
การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2021-05-13 10:28:38 จำลอง พึ่งโพธิ์ 111 อ่าน
รับชมการถ่ายทอดสดแถลงข่าวการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ศธ. ประจำปี 2564 2021-05-11 14:04:03 ปัญจพล ศุภมิตร 112 อ่าน
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2021-04-07 13:29:11 จำลอง พึ่งโพธิ์ 112 อ่าน
พิจารณาาจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-04-07 11:11:48 จำลอง พึ่งโพธิ์ 112 อ่าน
รวม 1565 แถว : 157 หน้า

กลับหน้าแรก