ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการบันทึกข้อมูล ผ่านระบบบริหารจัดการผลการเรียนด้วยโปรแกรม SchoolMis 2023-03-17 10:47:43 anupon kuhapunsuk 9 อ่าน
ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบแบบอัตนัย (เขียนตอบ) 2023-03-16 11:50:00 anupon kuhapunsuk 8 อ่าน
ตรวจเยี่ยมสนามสนามสอบ NT 2023-03-15 14:53:14 anupon kuhapunsuk 7 อ่าน
การให้คำปรึกษา แนะนำ (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 2 2023-03-14 14:32:49 ศิริชาติ แดงเลิศ 3 อ่าน
กิจกรรม 13 มีนาคม ค่ำคืนวันช้าง นั่งฟางฟังโฟด์ค @ กุยบุรี ครั้งที่ 4 2023-03-13 21:13:27 ศิริชาติ แดงเลิศ 4 อ่าน
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 2023-03-13 14:07:05 ศิริชาติ แดงเลิศ 5 อ่าน
การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 2023-03-13 11:03:36 ศิริชาติ แดงเลิศ 3 อ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 2023-03-13 09:57:55 ศิริชาติ แดงเลิศ 3 อ่าน
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 2023-03-13 09:26:45 ศิริชาติ แดงเลิศ 6 อ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนา การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับครูเรียนรวม 2023-03-12 10:02:08 ศิริชาติ แดงเลิศ 7 อ่าน
รวม 1836 แถว : 184 หน้า

กลับหน้าแรก