ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การนิเทศ นิตามการขับเคลื่อนนโยบาย เขตตรวจราชการที่ 4 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 2019-09-10 14:22:06 จำลอง พึ่งโพธิ์ 143 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ลำพูน เขต 2 2019-09-09 10:31:18 จำลอง พึ่งโพธิ์ 55 อ่าน
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กิจกรรมนันทนาการจัดการเรียนการสอน 2019-09-09 10:10:44 จำลอง พึ่งโพธิ์ 87 อ่าน
ประชุมพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2562 2019-09-06 15:23:14 จำลอง พึ่งโพธิ์ 63 อ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวปฏิบัติการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพแนวใหม่ 2019-09-05 09:27:16 ปัญจพล ศุภมิตร 183 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสพป.ราชบุรีเขต 2 2019-09-02 13:34:56 จำลอง พึ่งโพธิ์ 177 อ่าน
ค่ายคุณธรรมเพื่อนใจวัยใส 2019-09-02 10:23:41 จำลอง พึ่งโพธิ์ 195 อ่าน
ร่วมพิธีอัญชิญกระเป๋าเครื่องเชียนพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาลัย 2019-08-30 14:24:56 จำลอง พึ่งโพธิ์ 168 อ่าน
สพป.ปข.2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.พิษณุโลก เขต 2 2019-08-30 10:06:44 ปัญจพล ศุภมิตร 68 อ่าน
ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสำโหรง 2019-08-29 15:38:04 จำลอง พึ่งโพธิ์ 135 อ่าน
รวม 1118 แถว : 112 หน้า

กลับหน้าแรก