ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
พุธเช้า ข่าวสพฐ. พุธเช้าข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 49/2564 2021-01-13 15:43:35 จำลอง พึ่งโพธิ์ 111 อ่าน
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา ของ สพป.ปข. 2 2021-01-12 10:06:35 จำลอง พึ่งโพธิ์ 112 อ่าน
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 2021-01-11 15:55:01 จำลอง พึ่งโพธิ์ 124 อ่าน
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 2021-01-06 10:08:46 จำลอง พึ่งโพธิ์ 113 อ่าน
การปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการ สพป.ประจวบฯ เขต 2 2021-01-04 14:23:28 จำลอง พึ่งโพธิ์ 115 อ่าน
กิจกรรมพี่พบน้อง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-12-29 10:50:43 จำลอง พึ่งโพธิ์ 112 อ่าน
สพป.ประจวบขคีรีขันธ์ เขต 2 ทำบุญสำนักงาน 2020-12-29 10:04:43 จำลอง พึ่งโพธิ์ 112 อ่าน
การเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 2020-12-25 14:51:04 จำลอง พึ่งโพธิ์ 114 อ่าน
การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2020-12-24 10:51:04 ปัญจพล ศุภมิตร 114 อ่าน
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 2020-12-22 10:25:55 จำลอง พึ่งโพธิ์ 112 อ่าน
รวม 1565 แถว : 157 หน้า

กลับหน้าแรก