ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 43/2561 2018-11-07 09:05:05 จำลอง พึ่งโพธิ์ 2589 อ่าน
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2018-11-05 10:34:21 จำลอง พึ่งโพธิ์ 2575 อ่าน
ระชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่่ 9/2561 2018-11-05 10:19:55 จำลอง พึ่งโพธิ์ 2584 อ่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่นางสาวถนอม กาญจนจิตติ 2018-10-31 09:55:31 จำลอง พึ่งโพธิ์ 2570 อ่าน
ประจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2018-10-31 09:36:39 จำลอง พึ่งโพธิ์ 2600 อ่าน
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 42/2561 2018-10-31 09:28:04 จำลอง พึ่งโพธิ์ 2589 อ่าน
ประชุมการจัดตั้งงบลงทุนของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2018-10-30 09:19:47 จำลอง พึ่งโพธิ์ 2576 อ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตรการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ 2018-10-26 09:38:57 จำลอง พึ่งโพธิ์ 2577 อ่าน
“พุธเช้า ข่าวสพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน” 2018-10-24 09:07:00 จำลอง พึ่งโพธิ์ 2598 อ่าน
ประชุมติดตามการปฏิบัติงานและวางแผนการปฏิบัติงาน 2018-10-22 14:26:31 จำลอง พึ่งโพธิ์ 2584 อ่าน
รวม 1156 แถว : 116 หน้า

กลับหน้าแรก