ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 2019-11-29 10:04:05 ปัญจพล ศุภมิตร 101 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมการจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการในสังกัด 2019-11-27 10:03:00 ปัญจพล ศุภมิตร 150 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าช่าวสพฐ.และรับฟังการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง1,2,3,4 2019-11-27 09:52:33 ปัญจพล ศุภมิตร 85 อ่าน
การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2019-11-26 14:21:04 จำลอง พึ่งโพธิ์ 255 อ่าน
การประเมินผลการศึกษานักเรียน ศูนย์การเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภาษา และทักษะสากล 2019-11-26 13:58:22 จำลอง พึ่งโพธิ์ 184 อ่าน
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด 2019-11-22 16:25:58 จำลอง พึ่งโพธิ์ 297 อ่าน
ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 2019-11-19 14:04:36 จำลอง พึ่งโพธิ์ 350 อ่าน
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 2019-11-19 09:54:28 จำลอง พึ่งโพธิ์ 212 อ่าน
ประชุมคณะกรรมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา 2019-11-12 09:59:32 จำลอง พึ่งโพธิ์ 165 อ่าน
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2019-11-11 15:31:47 จำลอง พึ่งโพธิ์ 6219 อ่าน
รวม 1170 แถว : 117 หน้า

กลับหน้าแรก