ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
ลงพื้นที่ดูการรังวัดที่ดิน โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 2022-03-09 14:29:28 ปัญจพล ศุภมิตร 3 อ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2022-03-04 13:48:00 ปัญจพล ศุภมิตร 4 อ่าน
พิธีลงนามบันทึก (MOU) โครงการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด 2022-03-04 10:54:03 จำลอง พึ่งโพธิ์ 9 อ่าน
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีร์ ภวังคนันท์) เขตตรวจราชการที่ 4 2022-03-02 20:26:55 ปัญจพล ศุภมิตร 5 อ่าน
ติดตามโครงการและนโยบาย สพฐ. 2022-03-01 16:40:31 anupon kuhapunsuk 3 อ่าน
ประชุมจัดทำข้อมูลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2022-03-01 14:40:27 จำลอง พึ่งโพธิ์ 5 อ่าน
ประชุมจัดทำข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2022-02-25 10:03:13 จำลอง พึ่งโพธิ์ 4 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ พื้นที่อำเภอสามร้อยยอด 2022-02-24 10:08:56 จำลอง พึ่งโพธิ์ 3 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ 2022-02-23 14:23:54 จำลอง พึ่งโพธิ์ 4 อ่าน
การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 2022-02-22 10:52:13 จำลอง พึ่งโพธิ์ 5 อ่าน
รวม 1836 แถว : 184 หน้า

กลับหน้าแรก