ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2022-03-04 13:48:00 ปัญจพล ศุภมิตร 116 อ่าน
พิธีลงนามบันทึก (MOU) โครงการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด 2022-03-04 10:54:03 จำลอง พึ่งโพธิ์ 115 อ่าน
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีร์ ภวังคนันท์) เขตตรวจราชการที่ 4 2022-03-02 20:26:55 ปัญจพล ศุภมิตร 116 อ่าน
ติดตามโครงการและนโยบาย สพฐ. 2022-03-01 16:40:31 anupon kuhapunsuk 120 อ่าน
ประชุมจัดทำข้อมูลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2022-03-01 14:40:27 จำลอง พึ่งโพธิ์ 118 อ่าน
ประชุมจัดทำข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2022-02-25 10:03:13 จำลอง พึ่งโพธิ์ 122 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ พื้นที่อำเภอสามร้อยยอด 2022-02-24 10:08:56 จำลอง พึ่งโพธิ์ 120 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ 2022-02-23 14:23:54 จำลอง พึ่งโพธิ์ 112 อ่าน
การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 2022-02-22 10:52:13 จำลอง พึ่งโพธิ์ 116 อ่าน
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนคุณภาพกับโรงเรียนเครือข่าย อำเภอปราณบุรี 2022-02-21 14:05:09 ปัญจพล ศุภมิตร 112 อ่าน
รวม 1565 แถว : 157 หน้า

กลับหน้าแรก