หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการขยายผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะสู่สถานศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันอาทิตย์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560  เวลา 10:27 น. เข้าชม : 113)

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการขยายผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะสู่สถานศึกษา ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสามพระยา โดยมี นายสุรินทร์ บัวงาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบโครงการทุกโรงเรียนในสังกัด วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้ทุกโรงเรียนดำเนินงานสร้างวินัยด้านการจัดการขยะและน้ำเสีย มลพิษทางอากาศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการจัดการขยะ พลังงาน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมมีพิธีการมอบโล่รางวัลการจัดการขยะสู่สถานศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ