หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560  เวลา 11:10 น. เข้าชม : 26)

ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมคณะกรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมท้าวโกษา เพื่อวางแผนและเตรียมพร้อมพร้อมก่อนที่จะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ