หัวข้อข่าว : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาา

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560  เวลา 10:59 น. เข้าชม : 26)

ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อวางแผนและพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพิจารณาวางหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน เพื่อรับรางวัลครูดีศรีประจวบฯ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ