หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบอัตนัยที่เน้นทักษะกระบวนการคิดระดับสูง

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2561  เวลา 10:01 น. เข้าชม : 114)

วันที่ 15 กันยายน 2561 นายมานิตย์ สีสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้รับมอบหมายจากนายสุรินทร์ บัวงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ให้เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบอัตนัยที่เน้นทักษะกระบวนการคิดระดับสูง มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัย และเขียนเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (Rubric) ซึ่งมีข้าราชการครูในสังกัดเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 89 คน โดยมีระยะเวลาในการอบรมครั้งนี้ จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ