หัวข้อข่าว : การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานสถานศึกษาแบบใหม่

(โพสต์เมื่อ : วันอาทิตย์ที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2561  เวลา 10:01 น. เข้าชม : 114)

วันที่ 16 กันยายน 2561 นายมานิตย์ สีสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้รับมอบหมายจากนายสุรินทร์ บัวงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ให้เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานสถานศึกษาแบบใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำรายงานผลประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานสถานศึกษาแบบใหม่ (SAR) เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ซึ่งมีข้าราชการครูในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาฯทั้งสิ้น 30 คน ณ ห้องประชุมพระยานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ