หัวข้อข่าว : ประชุมคณะทำงานดำเนินการห้องสมุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561  เวลา 14:50 น. เข้าชม : 27)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสุรินทร์  บัวงาม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินงานห้องสมุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  เนื่องจาก สนง.มีนโยบายในการพัฒนาแหล่งศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้มีการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยต้องการพัฒนาห้องสมุดของสำนักงานให้สอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่ 21 และยุคไทยแลนด์ 4.0 ขึ้น โดยจะมีการปรับให้มีระบบ ICT เพื่อการค้นคว้าหาหความรู้มากยิ่งขึ้น ณ Conference สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ