หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานสึกษา สพป.ปข. 2

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561  เวลา 10:04 น. เข้าชม : 130)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 น. นางรพิพรรณ  อ๊อตวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ความรู้ในเรื่องอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน วินัยในเรื่องการเงินและการคลัง และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการครัง ให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.ปข. 2 จำนวน  112 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ