หัวข้อข่าว : ประชุมชี้แจงการดำเนินงานทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2562  เวลา 09:17 น. เข้าชม : 112)

วันที่ 21 มกราคม  2562 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์  บัวงาม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน อำเภอปราณบุรี โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัด อปท. ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ