หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562  เวลา 10:25 น. เข้าชม : 28)

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรินทร์  บัวงาม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรายงานผลการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในสังกัด ตามโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 และพิจารณโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มโรงเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ