หัวข้อข่าว : พิจารณารายชื่อโรงเรียนชนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ต้วยตนเอง

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562  เวลา 14:02 น. เข้าชม : 34)

วันที่ 21 มีนาคม  2562 เวลา 16.30 น. นายวัฒชัย  วรรณพิรุณ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) เพื่อดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่จะพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ เพื่อลดความเลื่ยมล้ำทางการศึกษาในระดับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยเริ่มจากโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ที่มีความพร้อมหรือมีความจำเป็นที่จะต้องดำรงอยู่ได้ในปีงบประมาณ 2562 นี้

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ