หัวข้อข่าว : ประชุมการวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562  เวลา 09:51 น. เข้าชม : 28)

วันที่ 27  มีนาคม  2562 เวลา 09.30 น. นายวัฒชัย  วรรณพิรุณ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษปีที่ 6 การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เด็กขายปิยวัฒน์ สร้อยสังวาลย์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ