หัวข้อข่าว : โครงการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2562  เวลา 09:30 น. เข้าชม : 28)

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสุรินทร์  บัวงาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จำนวน 346 คน เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จากวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ"  รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ