หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2562  เวลา 13:26 น. เข้าชม : 123)

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และนายสุรินทร์ บัวงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้การต้อนรับ คณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ที่มาศึกษาดูงานด้านการนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) โดยมี นางไพลิน  เกตุธิโภค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสมทรง  ภิรมย์รส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร บรรยายสรุปการดำเนินงานการประเมินคุณภาพฯ ให้แก่คณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3  สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ