หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562  เวลา 09:48 น. เข้าชม : 110)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ให้การต้อนรับ คณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ที่มาศึกษาดูงานด้านการนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ทั้งนี้ นายบวร  เทศารินทร์ ได้บรรยายพิเศษเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และผลประโยชน์ทับซ้อน และนางสาวไพลิน  เกตุธิโภค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล บรรยายสรุปการดำเนินงานการประเมินคุณภาพฯ ให้แก่คณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3  สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ