หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 09:37 น. เข้าชม : 24)

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หรือการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญแร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2 ณ ห้องประชุม Conference สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ