หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 12:23 น. เข้าชม : 29)

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ