หัวข้อข่าว : ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 16:11 น. เข้าชม : 29)

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น. นายวัฒชัย  วรรณพิรุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานในการชีึ้แจงการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องสามพระยา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ