หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะทำงานโรงเรียนวังไกลกังวล

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557  เวลา 11:26 น. เข้าชม : 118)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  ร่วมประชุมคณะทำงานโรงเรียนวังไกลกังวล ครั้งที่ 3/2557 วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557  ณ ห้องประชุมมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งมีเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม เช่น รายงานการดำเนินการทุนพระราชทาน  การรายงานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ของครูและบุคลากรโรงเรียนวังไกลกังวล เป็นกรณีพิเศษ  รายงานพัฒนาการเรียนการสอน รายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  รายงานการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น โดยมีคณะทำงานโรงเรียนวังไกลกังวล เข้าประชุม

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ