หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ประชุมรอง ผอ.,ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557  เวลา 15:00 น. เข้าชม : 109)

นายสุนาจ แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการประชุมรอง ผอ. , ผอ.กลุ่มงาน/หน่วย  เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ และติดตามงานของแต่ละกลุ่มงาน รวมถึงการร่วมปรึกษาหารือ ในเรื่องต่างๆ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และปัญหาของแต่ละงานเพื่อร่วมกันแก้ไข โดยมี รอง ผอ.สพป.ปข.2, ผอ.กลุ่มงาน/หน่วย ทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมท้าวโกษา ชั้น 2 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ