หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนากิจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557  เวลา 12:03 น. เข้าชม : 109)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนากิจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา และกิจกรรมที่จะสนองนโยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ คือกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า และ สพฐ มีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือมาโดยตลอด เพื่อให้การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ปข. 2 เป็นไปอย่างมีระบบจึงแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาการจัดทำแผนกิจกรรมลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี รอง ผอ. ผอ.กลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมพระยานคร  ชั้น 2  สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ