หัวข้อข่าว : การแสดงผลงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ปข. 2

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2562  เวลา 13:48 น. เข้าชม : 110)

วันที่ 25 กันยายน 2562 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จำนวน 19 โรงเรียน จัดกิจกรรมแสดงผลงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประกอบด้วย  BootCamp จากชมรมครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนคุณธรรมตามพระราชประสงค์ "ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง"  จากโรงเรียนวไลย โรงเรียนคำพ่อสอน จากโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ อ่านออกเขียนได้ จากโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด งานจักสานใบตาล งานปักผ้าสร้างสรรค์ จากโรงเรียนบ้านหนองตะเภา บริษัทสร้างการดี จากโรงเรียนบ้านลาดวิถี รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ จากโรงเรียนบ้านหนองขาม โครงการอาหารกลางวัน จากโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี ผ้าบาติกลายเส้น จากโรงเรียนบ้านวังก์พง โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากโรงเรียนบ้านทับใต้ โรงเรียนไร้ถังขยะ จากโรงเรียนบ้านหนองเกด โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ โรงเรียนบ้านตำหรุ ศิลปะบ้านศาลาลัย จากโรงเรียนบ้านศาลาลัย ลูกไม้ไอเดียหนึ่งเดียวในโลก จากโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ และการแสดงเชิดสิงโต จากโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ และการแสดงอังกะลุง จากโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ