หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2557

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557  เวลา 18:59 น. เข้าชม : 109)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2   เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ตามระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประจำเดือนตุลาคม  2557  เพื่อรับทราบข้อราชการ และนโยบายต่าง ๆ ที่จังหวัดแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติ และแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบและถือปฏิบัติต่อไป ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียน คุณครู และนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ  ณ ห้องประชุมเกาะหลัก (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ