หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557  เวลา 08:48 น. เข้าชม : 111)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 โดยการนำของ นางนรารัตน์ อ่อนละออ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน เพื่อนำผลที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป ณ สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ