หัวข้อข่าว : การแนะนำสำรับอาหาร (Thai School Lunch) สำหรับนักเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 09:57 น. เข้าชม : 110)

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธเนศ  ตรีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบแนะนำสำรับอาหาร (Thai School Lunch) สำหรับนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากข้อมูลสถานการณ์สุขภาพเด็กนักเรียนในวัยเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ในกลุ่มเริ่มอ้วนและอ้วน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases:NCDs) ก่อนวัยอันควร ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศเพิ่มขึ้น สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จึงได้ดำเนินโครงการนี้เพื่อป้องกันการเกิดปัจจัยดังกล่าวให้กับครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ