หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและห้องสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป. 3

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 14:55 น. เข้าชม : 116)

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาโรงเรียนบ้านยางชุม และตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม และโรงเรียนบ้านรวมไทย ในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ