หัวข้อข่าว : การประชุมชี้แจงแบบรายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 14:03 น. เข้าชม : 113)

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เชิญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศีึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ทุกคน เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแบบรายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามโนบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ