หัวข้อข่าว : การวัดประและเมินผลผู้เรียนโดยบุคคล

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 14:08 น. เข้าชม : 123)

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายธเนศ ตรีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประเมิลผลการเรียน โดยการสัมภาษณ์ การศึกษาโดยบุคคล ของศูนย์การเรียนหัวหินเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภาษา และทักษะ โดยมีนักเรียนเข้ารับการวัดและประเมินผล ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 3 คน ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ