หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ประจำปี 2563

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563  เวลา 10:07 น. เข้าชม : 121)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เชิญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ