หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนทางไกลของนักเรียน

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563  เวลา 14:45 น. เข้าชม : 122)

วันที่  22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยนายธเนศ ตรีพงษ์ นางอินทิรา บุญวาที รองผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตำหรุ (วิงประชาสงเคราะห์) ในการดำเนินการรับใบงานของนักเรียนจากผู้ปกครองนักเรียน กรณีการทดลองเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV และระบบ Online ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  และทั้งนี้ นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำหรุ (วิงประชาสงเคราะห์) ได้นำตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนในพื้นที่ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อใช้วางแผนการจัดการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ