หัวข้อข่าว : การซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563  เวลา 13:50 น. เข้าชม : 121)

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับการชี้แจงนโยบายการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการพัฒฯาบุคลากรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การติดตามงานเร่งด่วนจากสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโค"รนา 2019 (COVID-19) กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ