หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจจัดการศึกษาทางไกล สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563  เวลา 09:37 น. เข้าชม : 114)

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2/2563 เพื่อกำกับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ปัญหาร่วมกับโรงเรียน ตามความเหมาะสมของแต่ละบริบทและเป็นหน่วยงานกลางในการวางแผนดำเนินการประสานงานและการกำกับติดตามการจัดการศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ