หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ รุ่นที่ 2

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  เวลา 09:09 น. เข้าชม : 112)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นางอินทิรา บุญวาที รองผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ทั้งหมด 89 แห่ง วัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาทราบถึงสิ่งที่ต้องรู้ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยการประชุมในครั้งนี้ จัด ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ