หัวข้อข่าว : การวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 10:30 น. เข้าชม : 120)

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 31 คน  ณ ห้องประชุมพระยานตร ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ