หัวข้อข่าว : กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) และกิจกรรมบริษัทสร้างงานดี

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 10:22 น. เข้าชม : 135)

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมกิจกรรมถอนบนเรียน (Best Practice) และกิจกรรมบริษัทสร้างการดีโรงเรียนสุจริต เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี และเพื่อให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต เป็นต้น โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 98 คน ทั้งนี้ นายบวร เทศารินทร์ ได้นำผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เข้าประชุม ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและร่วมต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ