หัวข้อข่าว : การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563  เวลา 10:17 น. เข้าชม : 119)

วันที่ 29 กันายายน 2563 เวลา 13.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องจัดสรรอัตรคาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) และเรื่องการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อนำเสนอ กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุม คอนเฟอร์เร้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ