หัวข้อข่าว : การประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดทำโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  เวลา 10:51 น. เข้าชม : 116)

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2,ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและข้าราชการในสังกัดที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานฯดังกล่าว เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อไป ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จัดประชุม ณ ห้องพระยานคร ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ