หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบััติการเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  เวลา 10:01 น. เข้าชม : 120)

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ปข.๒ นายธเนศ ตรีพงษ์ นางอินทิรา บุญวาที รองผอ.สพป.ปข.๒ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการในสังกัด จำนวน ๑๒๐ คน ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบััติการเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องต่อนโยบายยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๔ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ