หัวข้อข่าว : การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563  เวลา 10:25 น. เข้าชม : 31)

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายสโมสอน  หนองสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 5 (จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และจังหวัดสุพรรณบุรี) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ