หัวข้อข่าว : กิจกรรมพี่พบน้อง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563  เวลา 10:50 น. เข้าชม : 28)

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยนายสุทธินาถ ทานนท์ นายสโมสอน หนองสูง และนางกิตติมา เย็นกาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ประชุมข้าราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อแจ้งนโยบายและแนวทางในการปฏิบ้ัติราชการ ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมพระยานคร ขั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ